GO DIGITAL ASEAN Kỹ năng số mở ra các cơ hội kinh tế mới

Sáng kiến Go Digital ASEAN tăng cường sự tham gia vào cải thiện các kỹ năng số trên toàn khu vực, tiếp cận các cá nhân và cộng đồng khó khăn và giúp họ hưởng lợi nhiều nhất từ các chương trình đào tạo số.

Chúng tôi cung cấp đào tạo và tư vấn kỹ năng số phù hợp với nhu cầu của các doanh nhân và chủ doanh nghiệp tiềm năng ở Đông Nam Á.

Được sự ủng hộ của Ủy ban Điều phối ASEAN về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa (ACCMSME), sáng kiến Go Digital ASEAN do Quỹ châu Á triển khai với sự tài trợ của Google.org, tổ chức từ thiện của Google.

The Go Digital ASEAN initiative broadens digital skills participation across the region.
Cơ hội học tập được tài trợ toàn bộ
Lớp học khu vực dành cho doanh nhân
Đào tạo và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia
Chương trình và tài liệu đào tạo được bản địa hoá
Go Digital logo in white color.

Mang các kỹ năng số nền tảng đến mọi doanh nhân

Phát triển các kỹ năng nền tảng để đưa doanh nghiệp của bạn lên kinh doanh trực tuyến
Tìm hiểu cách sử dụng các công cụ kỹ thuật số tối đa để thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp của bạn
Sự tham gia của tất cả các doanh nhân tiềm năng từ Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đều được chào đón.
Explore Digital logo in white color.

Tập hợp các chủ doanh nghiệp trong khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong ASEAN

Học hỏi từ các nhà lãnh đạo tiêu biểu từ cộng đồng doanh nghiệp
Khám phá các xu hướng kinh doanh trong khu vực để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn.
Sự tham gia của tất cả chủ doanh nghiệp và doanh nhân trong khu vực đều được chào đón.
Grow Digital logo in white color.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển thông qua cải thiện kỹ năng số và tư vấn kinh doanh

Thúc doanh nghiệp của bạn tăng trưởng thông qua việc tham gia vào nền kinh tế số
Học hỏi từ các cơ hội tư vấn trực tiếp
Dành cho các chủ doanh nghiệp ở khắp ASEAN

Tất cả các cơ hội đào tạo và nâng cao kỹ năng của chương trình đều được tài trợ hoàn toàn và miễn phí.