Grow Digital

Grow Digital logo.

Mở rộng hoạt động kinh doanh trực tuyến hiện tại của bạn

Grow Digital cung cấp chương trình đào tạo nâng cao cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp về các kỹ năng quan trọng trong lập kế hoạch tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, an ninh mạng và kinh doanh xanh trong nền kinh tế kỹ thuật số để giúp mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

Hãy là một phần của lớp học khu vực dành cho các doanh nhân ASEAN có định hướng phát triển và làm cho doanh nghiệp của bạn có lợi nhuận và bền vững trong không gian kỹ thuật số.

Các chương trình đào tạo được điều chỉnh phù hợp với từng nước!

Đăng ký ngay!