Go Digital

Go Digital logo,

Ilipat ang iyong negosyo online

Bilang sa unang yugto ng programa, ang Go Digital na pagsasanay ay patuloy na magbibigay ng pundasyong pagsasanay sa digital na kasanayan para sa mga indibidwal at komunidad na may pinakamaraming makukuha mula sa digital literacy sa Indonesia, Laos, Thailand, at Vietnam. Ang pagsasanay na pinangungunahan ng ekspertong ito ay nagbibigay ng mga pangunahing kasanayan upang matulungan ang mga negosyante na ilunsad at ilipat ang kanilang negosyo online at nagsisilbing pundasyon para sa Grow Digital.

 

Matuto pa tungkol sa patuloy na pagsasanay sa Go Digital

Archive ng Curriculum Resources

I-explore ang mga mapagkukunan ng archive mula sa nakaraang pagsasanay sa Go Digital.