Go Digital

Go Digital logo,

Đưa doanh nghiệp của bạn lên kinh doanh trực tuyến

Kế thừa từ Giai đoạn 1 của chương trình, Go Digital sẽ tiếp tục cung cấp đào tạo kỹ năng số cơ bản cho các cá nhân và cộng đồng khó khăn ở Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Chương trình đào tạo này do các đối tác địa phương thực hiện ở từng nước nhằm cung cấp các kỹ năng số cơ bản giúp các chủ doanh nghiệp và các doanh nhân tiềm năng khởi nghiệp và chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ sang trực tuyến. Chương trình đào tạo này cũng giúp xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học tham gia Chương trình đào tạo ở Grow Digital.

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo Go Digital đang diễn ra

Nguồn tài liệu chương trình đào tạo

Khám phá nguồn tài liệu của chương trình đào tạo Go Digital