Về Go Digital ASEAN

Hợp tác với các chính phủ, đối tác địa phương và tình nguyện viên trên toàn khu vực, Go Digital ASEAN cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng số cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trao quyền cho họ tham gia và nắm bắt các cơ hội trong nền kinh tế số. Các đối tác địa phương của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng khi làm việc với các cộng đồng nông thôn và vùng khó khăn, đồng thời có chuyên môn về các lĩnh vực khác nhau trong khu vực phi chính thức, trong đó bao gồm nông nghiệp và du lịch.
Bắt đầu triển khai vào năm 2020, giai đoạn đầu của chương trình đã đào tạo hơn 225.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và người lao động từ các cộng đồng khó khăn ở ASEAN, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ. Giai đoạn hai mở rộng phạm vi tiếp cận của chương trình cho tối đa 200.000 doanh nhân từ các MSMEs trong khu vực với các chương trình đào tạo nâng cao và được thiết kế phù hợp với nhu cầu của đối tượng học về quản lý kinh doanh và tài chính, tiếp thị số, an ninh mạng và giảm lượng khí thải carbon.

trang bị

135,000

MSMEs với các kỹ năng kỹ thuật số cơ bản

Đang kết nối

30,000

MSMEs với các đồng nghiệp trong khu vực

trang bị

35,000

MSMEs với kỹ năng số nâng cao
When it comes to technology, I used to depend on my family for help. But now, I can go online by myself and I am confident to conduct business. Sillinphone's Testimonial.Gặp cô Silinphone, chủ cửa hàng tiện lợi nhỏ ở Viêng Chăn, Lào. Với các quy định hạn chế và giãn cách do COVID-19, doanh số bán hàng của Silinphone giảm mạnh. Khách hàng bắt đầu gọi điện trực tiếp cho cô để yêu cầu giao hàng, nhưng Silinphone không biết phải làm như thế nào.

Nhờ tham gia khóa đào tạo Go Digital ASEAN về bản đồ số, Silinphone đã học được cách thiết lập dịch vụ giao hàng cho cửa hàng của cô và thậm chí còn tạo một trang mạng xã hội để tiếp cận nhiều người mua hơn.

Chương trình do Quỹ châu Á thực hiện với sự tài trợ của Google.org, tổ chức từ thiện của Google và được ủng hộ bởi Ủy ban Điều phối ASEAN về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa (ACCMSME).
Go Digital ASEAN là một sáng kiến thuộc “ Liên minh Kỹ năng Tương lai“, một liên minh rộng lớn gồm các đối tác từ khu vực công và tư nhân cùng hợp tác để cung cấp đào tạo các kỹ năng cần thiết cho tương lai cho những người bị thiệt thòi nhất trong khu vực.
Hãy tham gia cùng hàng nghìn doanh nhân như Silinphone, những người có doanh nghiệp đã phát triển thông qua việc tham gia khóa đào tạo Go Digital ASEAN.