Explore Digital

Explore Digital logo.

Học hỏi từ các MSME trên khắp ASEAN

Explore Digital là chuỗi diễn giả đầy cảm hứng với sự góp mặt của các doanh nhân và nhà lãnh đạo tiêu biểu từ khắp ASEAN để chia sẻ kiến thức chuyên môn, thành công và hiểu biết của họ về các xu hướng trong khu vực dành cho các doanh nghiệp nhỏ. 

Kết nối và tương tác với cộng đồng số của các doanh nhân từ Đông Nam Á và học hỏi lẫn nhau từ những thách thức và giải pháp kinh doanh.

Hãy theo dõi những phiên diễn giả thú vị trong năm nay!

Unlocking Digital Success for Women-led Businesses

18 January 2024 (Thursday), 5:00-6:15 pm ICT
What does it take to build and grow a business in the digital economy? Join us as we explore the inspiring stories of three ASEAN entrepreneurs on how they expanded their startups by leveraging digital resources and tools. ​